condicions d'ús

 

Condicions d'ús del lloc web

(Actualitzades el 16-09-2008)

 

Aquest document especifica els termes i les condicions d'ús del nostre lloc web. Pel fet d'accedir a aquest lloc web o d'utilitzar-lo, esteu acceptant quedar vinculat per aquestes termes i condicions. Si no hi esteu d'acord, absteniu-vos de fer ús d'aquest lloc.

"Fotoafoto" és el nom del domini d'internet (http://fotoafoto.com) que pertany a Teresa Llordés Llordés, en el qual s'ofereixen serveis fotogràfics i de gestió d'imatges.

Teresa Llordés Llordés podrà modificar els termes i condicions presents en qualsevol moment i sense avís previ. Les modificacions es publicaran en aquesta pàgina indicant la data de la darrera actualització.


1- Propietat de les pàgines web

Les pàgines d'aquest lloc web són propietat de Teresa Llordés Llordés, qui s'ocupa del seu manteniment. Tot el contingut d'aquest lloc web (incloent-hi les imatges, textos, dissenys, il·lustracions i programes informàtics) és propietat de Teresa Llordés Llordés o, si s'escau, de tercers que en siguin autors o propietaris. Tots els continguts estan protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual i Propietat Industrial.


2- Responsabilitats

Tot i que Teresa Llordés Llordés esmerça tots els esforços per tal d'assegurar la seguretat i el bon funcionament del lloc web i l'exactitud del seu contingut, no s'ofereix cap garantia pel que fa al lloc web ni a la fiabilitat de la informació que conté, incloent-hi la garantia que aquest lloc funcioni sense interrupcions o que estigui lliure d'errors o de virus.

Dins dels límits permesos per la llei, Teresa Llordés Llordés no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin derivar de l'ús o de la funcionalitat d'aquest lloc web o de la impossibilitat d'utilitzar el lloc web o el seu contingut.

L'usuari serà responsable de qualsevol dany que es pugui derivar d'un incompliment per part seva dels termes i condicions presents o de l'ús del contingut del lloc web sense autorització prèvia, i accepta indemnitzar Teresa Llordés Llordés si s'escaigués.


3- Termes i condicions d'ús específics per als usuaris de l'àrea d'accés lliure del lloc web

Aquests termes i condicions d'ús són aplicables a l'ús que feu de l'àrea d'accés lliure d'aquest lloc web. L'àrea d'accés lliure és aquella part del lloc web a la qual l'usuari pot accedir sense haver-se de registrar ni identificar (en oposició a l'àrea d'accés restringit o fototeca). Pel fet d'utilitzar aquesta part del lloc web, l'usuari garanteix que accepta completament els termes i les condicions presents.


3.1- Ús del contingut de l'àrea d'accés lliure del lloc web

Totes les imatges tenen tots els drets reservats. Aquesta particularitat s'expressa de forma explícita  mitjançant la llegenda "©Teresa Llordés" incrustada en la imatge. L'usuari de l'àrea d'accés lliure del lloc web no pot reproduir, modificar, transmetre o explotar de cap manera aquestes imatges si no és que compta amb l'autorització explícita i per escrit de Teresa Llordés Llordés.


3.2- Tractament de dades personals dels usuaris de l'àrea d'accés lliure del lloc web

Les úniques dades que es recopilen a l'àrea d'accés lliure del lloc web són aquelles que els mateixos usuaris ens facin arribar a través del formulari de contacte o mitjançant un correu electrònic. Aquestes dades es tractaran tal com s'especifica a l'enllaç "Tractament de dades personals" a la nostra pàgina web.

S'entén que la nostra política sobre el tractament de dades personals queda així inclosa per referència en aquestes condicions d'ús.


4- Termes i condicions d'ús específics per als usuaris de l'àrea d'accés restringit del lloc web (fototeca)

Aquests termes i condicions d'ús són aplicables a l'ús que feu de l'àrea d'accés restringit d'aquest lloc web. L'àrea d'accés restringit, anomenada també "fototeca", és aquella a la qual només poden accedir usuaris que, mitjançant un acord amb Teresa Llordés Llordés, hagin estat registrats prèviament i que s'identifiquin correctament en el formulari d'accés.

Pel fet d'utilitzar la fototeca, l'usuari garanteix que té 18 anys o més i que, gaudint de la capacitat legal per fer-ho, accepta els termes i condicions presents.

En cas que l'usuari utilitzi el lloc web en nom d'una entitat, l'usuari garanteix que compta amb l'autorització d'aquesta entitat per fer-ho, i que l'entitat es farà responsable de qualsevol incompliment per part de l'usuari d'aquests termes i condicions.


4.1- Ús del contingut de l'àrea d'accés restringit del lloc web (fototeca)

L'usuari de la fototeca, que ha d'estar expressament registrat i identificat per tal de poder-hi accedir, pot disposar lliurement de les imatges de les quals és propietari i del text associat a les mateixes, sempre que en respecti els drets d'autoria que s'escaiguin. En cas que les imatges estiguin sotmeses a condicions d'ús especials, l'usuari haurà d'atenir-se a les normes que s'especifiquin per a les imatges en qüestió.

Si l'usuari de la fototeca no és el propietari de les imatges, no les podrà reproduir, modificar, transmetre ni explotar de cap manera sense comptar amb l'autorització explícita de Teresa Llordés Llordés o, en el seu cas, del seu propietari.


4.2- Dades de l'usuari de l'àrea d'accés restringit del lloc web (fototeca)

L'usuari de l'àrea d'accés restringit d'aquest lloc web (fototeca) es compromet a:

a)  Proporcionar una informació veraç, completa i actualitzada a l'hora de donar-se d'alta com a usuari de la fototeca.

b)  Mantenir en tot moment actualitzades les seves dades.

c)  Mantenir en secret la seva contrasenya i dades d'accés, així com garantir, si decideix canviar la contrasenya, que aquesta sigui raonablement difícil d'esbrinar.

d)  Informar de manera immediata a Teresa Llordés Llordés de qualsevol ús no autoritzat del seu compte d'usuari.

e)  Acceptar els riscos derivats de l'accés no autoritzat al seu compte i tota la responsabilitat que es derivi de les activitats que es realitzin en el seu compte.


4.3- Tractament de dades personals dels usuaris de l'àrea d'accés restringit del lloc web (fototeca)

Per saber com recollim, utilitzem i tractem les dades personals dels usuaris de la fototeca, cliqueu sobre l'enllaç "Tractament de dades personals" a la nostra pàgina web.

S'entén que la nostra política sobre el tractament de dades personals queda així inclosa per referència en aquestes condicions d'ús.